ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΟΛΟΣΗΜΟΥΟ Δικηγόρος Σωκράτης Βαλτζόγλου μας παραχώρησε ένσταση για την αντισυνταγματικότητα του αναβολόσημου.

Σας την παραθέτουμε και ελπίζουμε να φανεί χρήσιμη στους συναδέλφους:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝΟι ανακοινώσεις ορισμένων μελών επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων, σχετικά με τη σύγκληση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, της 26-1-2017 είναι αδικαιολόγητες και δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά, και τούτο διότι με το περιεχόμενο των ανακοινώσεών τους προσπαθούν να στοχοποιήσουν προσωπικά την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, παρότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι:

ΑΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΩΤην αποχή από την εκδίκαση όλων των ποινικών υποθέσεων αποφάσισαν σήμερα το πρωί οι δικηγόροι της Κω, σε γενική συνέλευσή τους, διαμαρτυρόμενοι για την απόρριψη του αιτήματός τους από τον Άρειο Πάγο, για την πλήρωση θέσης πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο της Κω.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΔΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ


Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδεικνύει για ακόμη μια φορά τις σοβαρότατες παθογένειες της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Στην υπόθεση με αρ. προσφυγής 27462/09, το Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων 6 παρ.1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός ευλόγου χρόνου) και του άρθρου 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο) της ΕΣΔΑ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑΗ Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων κατά τη συνεδρίασή της 21/1/2017 εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, για το θέμα της ενδεχόμενης έκδοσης
των συναινετικών διαζυγίων από συμβολαιογράφους:

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ


Επιτόκιο για υπολογισμό προσαυξήσεων και τόκων Ασφαλιστικών οφειλών
Για τον υπολογισμό των προστίμων των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 11* της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. Ν.4152/2013 το ετήσιο επιτόκιο ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλ. 8%) υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1/1/2013, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στην αναπροσαρμογή αυτού.

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POS - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.: 210-3332644
e-mail: press@minfin.gr

e- ΠΑΡΑΒΟΛΟ: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ


Με το ν. 4446/2016 αναπροσαρμόστηκαν τα τέλη, τα παράβολα καθώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται στην πολιτική, διοικητική και ποινική δικαιοσύνη.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑΚοινοποιήθηκε η εγκύκλιος για τα μπλοκάκια.

Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, ρυθμίζεται η ασφάλιση των προσώπων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά). Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Ν. 4442/2016: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


Αλλάζει με το νόμο 4442/2016 η μέχρι σήμερα διαδικασία αδειοδότησης για τη χρήση μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλέον απαιτείται μόνο γνωστοποίηση του άρθρου 28 του νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4442/2016: «1. Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15). Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται.

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΒΟΛΟΣΗΜΟ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


 Ο Νόμος 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», καθιερώνει για πρώτη φορά ένσημο
αναβολής στην πολιτική και
διοικητική δίκη.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ


Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) ζητεί δικηγόρους για τη σύνταξη μηνύσεων, την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων,

ΣΤΕ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΠΟΣΟ ΩΣ ΑΜΟΙΒΗΑθήνα, 29.12.2016
Σας στέλνουμε την, εισέτι αδημοσίευτη, υπ' αριθμ. 886/2016 απόφαση του ΣτΕ, που αφορά το βάρος απόδειξης, σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεως των τραπεζικών καταθέσεων δικηγόρου με το δηλωθέν εισόδημά του και έκρινε ότι η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι ο επιτηδευματίας (δικηγόρος) εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.-

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

ΔΣΠ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ

Ανακοίνωση σχετικά με το μεγαρόσημο και την προσκόμιση και επικόλληση του για την εγγραφή υπόθεσης στο πινάκιο εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Μετά από ερμηνεία των οικείων διατάξεων σας γνωρίζουμε ότι για τη διαδικαστική πράξη εγγραφής

της υπόθεσης στο πινάκιο δεν απαιτείται η προσκόμιση και επικόλληση μεγαρόσημου».

Πηγή: www.legalnews24.gr